02188173401
info@vitrinmed.com

Eclipse for Proton Vrian


سیستم طراحی درمان Eclipse برای پروتون  تراپی:
این سیستم دارای نوآوری های مناسب و پیشرفته ای همچون ابزارهای طراحی پروتون و ترکیبی از الگوریتم مونت کارلو برای محاسبات دز می باشد. این سیستم با استفاده از پلت فرم هایی که  دارد برای انواع مختلفی از دستگاه های پروتون تراپی قابل استفاده است. 

ویژگی های کلیدی این دستگاه:
- دارای نمایش 4 بعدی که توانایی پلن برای حرکت ارگان ها جهت درمان گیتد و بدون گیتد دارا می باشد.
- دارای ابزارهای Adaptive planning که توانایی ارزیابی های سریع را دارد و بر تغییر مکان بیمار و یا تومور از هدف اصلی و دز بافت های سالم بسیار تاثیرگذار است. 
- دارای هدف اختصاصی میدان که بر خطاهای راه اندازی، حرکت تومور و بافت های سالم اطراف تومور تاثیر دارد و آنها را جبران می نماید. 

دارای محاسبات پیشرفته Acuros PT Advanced  برا پروتون تراپی:
- توانایی محاسبات دز Kernel
- دارای الگوریتم ارزیابی مونت کترلو بر خلاف MCNPX 
- مناسب برای ارزیابی محدوده انرژی های 68-250MeV

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید

ورود

به vitrinmed خوش آمدید.

کاربر گرامی کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال شده است. جهت تکمیل ثبت نام کد فعال سازی را وارد نمایید

از این پس می توانید از کد فعال سازی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید

محصولات مرتبط